Bemutatkozás

Küldetés

Keresztyén szervezetek, a Biblia tanítását alapul vevő támogatása helyzetük meghatározásában, céljaik megfogalmazásában, az elérésűkhöz vezető út kidolgozásában, megvalósításában, működésük fejlesztésében

Jövőkép

Az egyházi szervezetek is fontosnak fogják tartani, küldetésük betöltéséhez helyzetük pontos, módszeres elemzését, céljaik megalapozott kiválasztását, működésük kereteinek szabatos előírását és folyamatos fejlesztését. Mindehhez újabb és újabb szellemi és anyagi erőforrásokat keresnek és alkalmaznak majd.

Tevékenységi profil:

Vezetési, minőségirányítási, szervezetfejlesztési tanácsadás

 • helyzetfelmérés és elemzés (PEST és SWOT elemzések, interjúk, kérdőíves felmérések)
 • önértékelés (modell, egyéb követelmény alapú)
 • coaching (személyes vezetői tanácsadás)
 • stratégiai tervezés (célok, tervek kidolgozása, megvalósítás követése)
 • szervezeti működés keretei (szakmai program, SZMSZ, házirend)
 • folyamatelvű szabályozás (kézikönyv, folyamatszabályozás
 • ISO 9001:2008 szerinti auditra való felkészítés
 • felsőoktatási és felnőttképzési akkreditációra való felkészítés

Képzés

 • külső szervezet- intézményértékelés kapcsolódó képzések
 • projektmenedzsment képzés
 • minőségirányítási auditor képzés
 • önértékelés képzés
 • indikátorrendszer és annak hasznosítása

Projekttervezés és monitoring