Egyházmenedzsment

A ma egyházának igazi alapja a küldetése.

Minden szervezet identitását és működését alapvetően meghatározza, hogy önmagát elsődlegesen küldetéséből, vagy a környezetével kapcsolatos helyzetéből határozza meg és vizsgálja. Természetesen mindkettőnek nagy jelentősége és párhuzamos szerepe van, de a prioritás alapvetően más attitűdöt eredményez, és eltérő következménnyel jár.
Éppen ezért az egyház - amilyen mértékben az emberre van bízva -, mint küldetéses és nem szolgáltató szervezet jelenét a jövője felől kell meghatározni és nem fordítva. Bár a múltja megkerülhetetlen, vizsgálandó, kritikával értékelendő és figyelembe veendő, de nem az alapja a jövőjének, hanem támogatója, vagy gátja annak.
Az egyház vezetéséhez vezetőinek és testületeinek alapvető, folyamatában egymásra épülő kérdéseket kell megválaszolniuk az egyház egészében, illetve bármilyen szintű és funkciójú szervezeti egységében:
  1. Tudják-e, tudatosult-e az érintettek széles körében mi a küldetésük globálisan és részleteiben, illetve van-e megrajzolt jövőképük?
  2. Milyen célok következnek, illetve bonthatóak le a küldetésből és a jövőképből?
  3. Bevonták-e azokat a célok maghatározásába, ezáltal elfogadásába is, akik érintettek a célok megvalósításában?
  4. Tudják-e, tudatosult-e, hogy milyen hierarchiája, egymásra épülése van a céloknak?
  5. Van-e megfelelő alapossággal kidolgozott terv a célok megvalósítására? Pontosan azonosítottak-e, hogy mit kell elérni?
  6. Neki lát-e mindenki a maga szintjén, posztján?
  7. Időről-időre szabatosan meghatározzák-e, hogy hol tartanak a célok megvalósításában?
  8. Beavatkoznak-e, ha hibák, gátak akadályozzák azok elérését, ezáltal a küldetésük betöltését, jövőképük elérését?
  9. Tudják-e pontosan, hogy a küldetéséhez, jövőképéhez, céljaihoz képest hol van az egyház (mint emberekre bízott szervezet) szervezetei egységeivel, intézményeivel, milyen helyzetben van adott időben?
Természetesen, a kérdések további alkérdéseket generálnak. A célok lebontása és megvalósítása ezek sorozata mentén történhet.
Továbbá a kérdéssor jellemzője, hogy nagyon eltérő ciklussal, de elkerülhetetlenül ismétlődik, annak függvényében, hogy milyen szintű és léptékű célokhoz kapcsolódik.

Referenciák:
  • A Magyarországi Református Egyház missziói stratégiájának elemzése, fejlesztési javaslatok kidolgozása - DRHE Missziói Tanszék
További stratégiai menedzsment referenciák: www.savenetkft.hu