Gyülekezetépítés

Mi a gyülekezetépítés célja? - Élő, növekvő gyülekezet.

Két alapvetően eltérő megközelítés létezik, melyek hosszú távon nem alternatívái, hanem kiegészítői egymásnak. (Bár ne feledjük az előző oldalon meghatározott prioritást!)
 
Küldetés-központú megközelítés:
 1. Fedezzük fel a (konkrét) gyülekezet küldetését.
 2. A küldetéséből határozzuk meg a céljait.
 3. Tervezzük meg, hogy miként fogjuk megvalósítani a célokat.
 4. Lássunk hozzá kitartóan, a tervek szerint.
 5. Értékeljük a célok eléréséért megtett utat folyamatában és módosítsunk, ha szükséges.
 6. Tűzzünk ki újabb célokat a küldetésünk betöltése érdekében...
(pl. ilyen jellegű Rick Warren "céltudatos gyülekezete")
 
Önértékelés-központú megközelítés:
 1. Vizsgáljuk meg a gyülekezet jellemzőit egy előre meghatározott szempontrendszer szerint.
 2. Határozzuk meg, mely területeken vannak erősségei, hol vannak a gyengeségei.
 3. Építsünk az erősségekre és dolgozzuk ki, hogy mit teszünk a gyengeségeinkkel.
 4. Lássunk hozzá kitartóan, a tervek szerint.
 5. Értékeljük a megtett utat és módosítsunk, ha szükséges.
 6. Vizsgáljuk meg a gyülekezet jellemzőit az előbbi szempontrendszer szerint...
(pl. jellegű Christian A. Schwarz "gyülekezetnövekedési" koncepciója)
 
Modellek és általános érvényű elvek
 • Modell, amivel valamely gyülekezet pozitív tapasztalatokat élt át. (Kiragadott példák: a Saddleback és más amerikai megagyülekezetek, Budapesten a Pasaréti, vagy a Gazdagréti Református Gyülekezet, Debrecenben a Nagyerdei Református Gyülekezet stb.)
 • Elv, mely a valamennyi gyülekezet építésénél érvényes. (Pl.: A csapatmunka elve, a célok elérésének cselekvési terve, a felhatalmazó vezetés, az ajándékokra épített gyülekezeti szolgálat, az inspiráló istentisztelet, a kiscsoportos közösség, a szükséglet-orientált evangelizáció stb.)
Egyes modellek általános érvényűnek tűnnek. Elveket, melyekről bizonyítható, hogy univerzális érvényűek, félreértenek, mint „egy a sok modell közül”.
 


Referenciák:
 • Hogyan újulhat meg a gyülekezet? (Előadás és csoportmunka lelkészeknek és presbitereknek: Bors és Bihar (Partium )- 2011. március 19.)

 • A gyülekezet megújulásának új eszközei (Előadás a Nagykunsági Református Egyházmegye lelkészi értekezletén - 2010. november 15.)

 • „Hogyan újulhat meg a gyülekezet? Épül, vagy építjük?” Előadás a Debreceni Református Egyházmegye lelkészi értekezletén (2010. október 19.

 • A gyülekezetek irányításának új megközelítése és tapasztalatai (Tiszántúli Református Egyházkerület Lelkésztovábbképző Intézete - 2009)
 • Bibliai házassággondozás gyülekezetekben: munkatársképző tréning kidolgozó csoportjának irányítása, a teljes képzési rendszer kialakítása (képzési modulok, gyakorlati, mentori koncepció - Bibliai Házasságondozó Szolgálat - 2009)
 • Gyülekezeti házascsoport-vezető tréning (vezető tréner - 2010/2011 és 2009/2010)
 • Gyülekezeti helyzetelemzés (Miskolc Avasi Református Gyülekezet - 2009, Békési Református Gyülekezet - 2008, Debrecen Nagyerdei Református Gyülekezet - 2002/03 és 2006)
 • A nagy, összetett gyülekezetek irányításának módszertani alapjai (TTREK Lelkésztovábbképző Intézete - 2008)
 • A gyülekezetirányítás megújítása (TTREK Lelkésztovábbképző Intézete - 2005)