Menedzsment

Menedzsment (vezetés)

A menedzsment a szervezetek, közösségek közös célra irányuló tevékenysége megszervezésének, a problémák megoldásának és az együttműködés biztosításával kapcsolatos tevékenységeknek együttese.

A menedzsment tevékenység három alapvető összetevője:

  • Feladatok – a vezetői szereppel összefüggő, tervezhető, rendszeres tevékenységek, amelyek a végső célok elérését biztosítják.
  • Problémák – a feladatok végrehajtása során felmerülő akadályok, amelyek hátrányosan befolyásolják a feladatok megoldását.
  • Emberek – a vezető körében levő személyek, akikkel a feladatokat és a problémákat meg kell oldani.

A menedzsment szervezet-független funkciói:

  • Tervezés - célok meghatározása (a tevékenység kereteinek és irányának a kijelölése) és eszközök hozzárendelése a célokhoz.
  • Szervezés - feladatok, eszközök és emberek egymáshoz rendelése, hogy a feladatok elvégezhetők legyenek, és valójában végrehajtásra kerüljenek.
  • Vezetés - ösztönözni, segíteni, befolyásolni az embereket, hogy a feladatok végre tudják hajtani.
  • Ellenőrzés - összevetni a célokat és eredményeket, eltérésnél lépéseket tenni a célok elérésére/ újrafogalmazására.

A vezetők elvárt ismeretei:

  • Szakmai ismeret - a munkájával közvetlenül összefüggő eszközrendszer használatának képessége,
  • Emberi ismeret - emberi problémák kezelése, hatékony kommunikáció és a konfliktusok megoldásának képessége,
  • Stratégiai ismeret - a tervek és koncepciók kidolgozásának képessége, elemzési módszerek, döntési modellek alkalmazása.

Tapasztalatok igazolják, hogy a szervezetek tevékenységének eredményessége döntő mértékben a vezetésen múlik, és problémáik hátterében közvetve a nem kielégítő vezetői tevékenység van.