Szociális intézmények

Egyházi szociális intézmények

Az egyházi szociális intézményrendszer az intézményes diakóniából alakult ki. A kifejezésekben való megkülönböztetés üzenete a külső elvárások és kontroll növekedését, a módszertani megújulást követte. A szociális intézményrendszer jogi környezete a menedzsment rendszerelemek alkalmazását kevésbé strukturáltan írja elő, az oktatás területével összevetve. Ezért a szociális intézményeket fenntartó egyházi szervezeteknek, illetve az intézményeknek sokkal nagyobb a szabadságuk abban, hogy meghatározzák küldetésüket, jövőképüket és stratégiájukat, illetve olyan működést írjanak le a maguk számára, mely a törvényességen túl leginkább szolgálja céljaikat.
 
Az egyházi szociális intézmények fejlesztése hasonló alapelemeken keresztül közelíthető meg, mint az oktatási intézményeké, ha azok tartalmukban lényegesen eltérőek is:
 
Stratégia
 • Az intézmény valós helyzete
 • Specifikus küldetés, jövőkép, célrendszer
 • Célok elérésének útja
 • Célok megvalósítása
Optimális mértékű folyamatelvű szabályozás
 • bürokráciaellenes, de
 • a feladatok megfelelő szervezését,
 • a megvalósítás nyomon követését lehetővé teszi.
Önértékelés
 • strukturált szempontrendszer a működés átfogó értékeléséhez,
 • fejlesztendők azonosítása,
 • visszacsatolás a stratégiába.
Akkreditációra, külső értékelésre való felkészülés
 • fenntartói követelményekkel való összehangolás,
 • a működtetés összehangolása a jogi szabályozással,
 • megfeleltetés a módszertani központtá minősítés követelményeinek,
 • felnőttképzési intézményi akkreditációra való felkészítés,
 • képzési programok akkreditáltatásának támogatása.

 
Referenciák egyházi intézményekben
 • Debrecen - Nagytemplomi Református Egyházközség Immánuel Otthona (nappali ellátást nyújtó szociális, közoktatási és egészségügyi feladatot is ellátó intézmény) irányítási rendszerének elkészítése és ISO 9001:2008 szerinti tanúsításra való felkészítése. (2009-10)
 • A Vésztői Református Egyházközség Szeretetotthona stratégiájának és vezetési rendszerének kidolgozása (2008-09)
 • "Új Reménység Háza" Férfi Hajléktalan Szálló helyzetelemzésének, stratégiájának és vezetési rendszerének kidolgozása, bevezetése és működtetése (2008–2011)
 • „Válaszút Háza” Női Rehabilitációs Otthon, nappali melegedő és népkonyha helyzetelemzésének, stratégiájának és vezetési rendszerének kidolgozása, bevezetése és működtetése (2008–2010)
 • „Fény Háza” Családok Átmeneti Otthona helyzetelemzésének, stratégiájának és vezetési rendszerének kidolgozása, bevezetése és működtetése (2008-10)
Példák további referenciákra
 • Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai – helyzetelemzés a stratégia kidolgozásához (Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat - 2007-08)
 • Equal projekt („Második Esély” iskola a Vásárosnaményi Kistérségben) szakmai vezetése (Vásárosnamény Város Önkormányzata - 2007-08)
 • HEFOP – 2.3.1 projektek teljes körű, általános szakmai monitorozása (ESZA Nemzeti Programirányító Iroda, 2 projekt - 2005-2007)
 • HEFOP –2.3.2 projektek teljes körű, általános szakmai monitorozása (ESZA Nemzeti Programirányító Iroda, 1 projekt - 2005-2006)